Hemnet berättar mer om sitt samarbete med Stockholms Stadsmission

Nyligen förlängde Hemnet sitt samarbete med Stockholm Stadsmissions verksamhet Bobyrån, där människor i social utsatthet får hjälp att få en mer permanent bostadslösning. I en intervju med Stockholm Stadsmission berättar Hemnets vd Cecilia Beck-Friis om engagemanget i projektet. 

Hemnets vd Cecilia Beck-Friis.

Stockholm Stadsmissions Bobyrån arbetar bland annat med modellen Bostad Först som utgår från att egen bostad är en mänsklig rättighet. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov. Principen är att man får bevisa sin förmåga att kunna ha en egen bostad, utan att behöva gå igenom mängder av steg på vägen med exempelvis stödboenden.

– Det kändes viktigt för oss att hitta ett socialt engagemang som kunde förknippas med vad vi gör på Hemnet. Vi står för en del av bostadsmarknaden som fungerar väldigt bra, där vi fyller en viktig funktion genom att hjälpa människor att effektivt sälja och hitta sin nya bostad. Samtidigt finns det en annan sida av marknaden som inte fungerar alls lika bra, där bostadsbristen drabbar allt fler och där situationen är särskilt svår för de allra mest utsatta, säger Cecilia Beck-Friis i en intervju med Stockholms Stadsmission som du kan läsa i sin helhet här.