Hemnet om bostadsmarknaden i oktober

I korthet.

● Lågt villautbud i oktober.

● Ökat flyttintresse under pandemin.

● Prisförväntningarna fortsatt på rekordnivåer.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Lågt villautbud minskar

I oktober fanns det 11 041 villor till salu på Hemnet. Det är 20 procent färre än motsvarande månad i fjol. Det låga utbudet är framför allt ett resultat av att det publicerats färre villa-annonser under coronapandemin. Detta medför också ett högre tryck på villamarknaden vilket i sin tur minskar utbudet, då villorna generellt säljs snabbare.

De senaste veckorna har dock antalet publicerade villa-annonser legat i nivå med tidigare år och möjligen kan det finnas ett uppdämt säljbehov på villamarknaden, då många ser ut att ha avvaktat under coronapandemin.

Mönstret med ett färre antal publicerade villa-annonser och ett lågt villautbud syns även i storstadslänen. I Stockholm var minskningen på årsbasis 21 procent i oktober medan motsvarande minskning i Skåne och Västra Götaland var 20 respektive 17 procent jämfört med samma månad i fjol. Till skillnad från villautbudet fortsatte dock utbudet för bostadsrätter att ligga på höga nivåer i riket även i oktober månad.

Fortsatt höga säljvolymer på bostadsrättsmarknaden

Säljvolymerna för bostadsrätter fortsatte att ligga på rekordnivåer under oktober månad. Det såldes totalt 11 000 bostadsrätter på successionsmarknaden i riket, vilket är en ökning med 9 procent på årsbasis.

Stockholm fortsätter att vara det av storstadslänen som sticker ut med högst ökning för antalet försäljningar i förhållande till tidigare år. Ökningen på årsbasis av antalet sålda bostadsrätter i Stockholm var 15 procent i oktober. Motsvarande utveckling för Västra Götaland och Skåne var en ökning på 6 respektive 1 procent. Den höga säljvolymen i just Stockholm påverkar också utvecklingen på riksnivå i stor utsträckning. Av de sålda bostadsrätterna i riket i oktober låg 43 procent i Stockholms län.

Intresset för att flytta har ökat med corona

De höga säljvolymerna under hösten har sannolikt påverkats av ett ökat fokus på sin boendesituation när fler tillbringar mer tid i hemmet.

I en undersökning som genomfördes på Hemnet svarade 42 procent att deras intresse för att flytta har ökat sedan i mars. Av de tillfrågade var det 13 procent som uppgav att deras ökade intresse hade att göra med att mer tid spenderas i hemmet under rådande omständigheter.

Normalt brukar höga säljvolymer framför allt vara en effekt av ett högt utbud och en positiv marknadssyn med en tro på stigande priser. Utifrån resultat från denna undersökning kan det ses som rimligt att de rekordhöga säljvolymerna på bostadsmarknaden under hösten även påverkas av ett större boendefokus generellt under coronapandemin.

Det stora intresset syns också i Hemnet-trafiken

Det höga intresset för att byta bostad syns också i trafiken på Hemnet. Sedan pandemin startade har nya besöksrekord på månadsbasis noterats tre gånger, senast i september.  I oktober noterades 69 miljoner besök, vilket är den högsta oktober-siffran någonsin och en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande månad förra året.

Sannolikt är detta en kombination av ett ökat intresse för bostadsmarknaden i takt med att fler planerar att byta bostad och ett ökat nöjessurfande generellt.

Prisförväntningarna på fortsatt hög nivå

Det var små förändringar i prisförväntningar i november månads Köparbarometer. Prisförväntningarna ligger fortsatt på rekordnivå med 46 procent av de tillfrågade som tror på stigande priser den kommande sexmånadersperioden. Det var en procentenhet högre än i oktober månads undersökning. Andelen som tror på sjunkande priser är nu i november 14 procent vilket är samma andel som i oktober.

Det är tydligt att oron på marknaden inte har ökat nämnvärt trots ökad smittspridning och ökad risk för fler restriktioner till följd av corona. Sannolikt påverkas köparnas prisförväntningar av hur väl marknaden stod emot vårens turbulens prismässigt.