Hemnet om bostadsmarknaden i december 2020

I korthet.

  • Återhämtning av antal publicerade villor.
  • Höga försäljningsvolymer på marknaden i december.
  • Fler kan tänka sig att köpa nyproduktion.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Högt bostadsrättsutbud

I december 2020 fanns 14 466 bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är 6 procent fler än motsvarande månad 2019 och utbudet fortsatte därmed att ligga på en relativt normal nivå jämfört med de senaste åren. 

Även antalet publicerade bostadsrätter var i december högre än motsvarande månad i fjol. De skärpta restriktionerna som annonserades av regeringen den 18 december, ser inte ut att ha minskat benägenheten att lägga ut sin bostad till salu, i speciellt hög utsträckning. Under de 14 dagar som följde efter de skärpta restriktionerna publicerades det 13 procent fler bostadsrätter än under motsvarande period året innan. 

Viss återhämtning av publicerade villor

De tydliga skillnader i utbud som setts under året mellan villa- och bostadsrättsmarknaden var påtaglig även i december. Under december fanns det 6 369 villor till salu på Hemnet. Det är det lägsta noterade villautbudet för en enskild månad sedan 2014 eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. 

Det låga villautbudet under året har sannolikt till stor del berott på en ökad efterfrågan på större boyta, som kan antas vara ett resultat av att fler spenderar mer tid i hemmet. I december publicerades det dock relativt många villor, totalt 15 procent fler i riket än i december 2019.

Möjligen kan detta vara en effekt av att många av de som tidigare avvaktat med sin villaförsäljning nu väljer att publicera. Det ska dock noteras att det i absoluta tal publiceras relativt få villor under decembermånader. Sammantaget under perioden april till december i år har det publicerats 10 procent färre villor än under motsvarande period i 2019. 

Fler försäljningar än vanligt i december

Det blev en ovanligt aktiv decembermånad på bostadsmarknaden 2020 sett till antal försäljningar. Totalt såldes det drygt 5 900 bostadsrätter under december vilket är 29 procent fler än motsvarande månad 2019. Det är också den högsta försäljningssiffran för en decembermånad så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie. 

För helåret 2020 såldes det 105 000 bostadsrätter vilket är 10 procent fler än under 2019. Detta trots en tydlig nedgång under våren, då oron till följd av coronapandemins effekter var som mest påtaglig. 

I alla storstadslänen syns ett liknande mönster. I Stockholm var antalet försäljningar 14 procent högre under 2020 jämfört med året innan medan motsvarande ökning i Västra Götaland och Skåne var 7 respektive 8 procent. 

Stockholm sticker även ut under december månad med en ökning på 41 procent i antal sålda bostadsrätter jämfört med motsvarande månad 2019. 

Fler kan tänka sig köpa nyproduktion

I början av januari genomfördes en undersökning som gjordes bland besökare på Hemnet som planerade att att köpa en bostad de kommande 12 månaderna. De fick svara på frågan om de kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad. Av de som planerar att köpa bostad var det 43 procent som kunde tänka sig att köpa nyproduktion. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med när motsvarande undersökning genomfördes i januari 2019. 

Detta hänger sannolikt ihop med de höga prisförväntningarna som råder generellt på marknaden just nu. Det kan antas vara extra viktigt vid köp av en nyproducerad bostad, där inflyttningsdatum ofta är längre fram i tiden. 

Prisförväntningarna på fortsatt hög nivå

Prisförväntningarna bland bostadsköpare på Hemnet ökade i årets första Köparbarometer. Det var nu i januari 46 procent av de tillfrågade köparna som trodde på stigande priser den kommande sexmånadersperioden, vilket är en tangerad rekordnivå och en ökning med 1 procentenhet jämfört med december månads undersökning. Andelen som trodde på sjunkande priser minskade i januari månads mätning till 14 procent. Att jämföra med 16 procent då undersökningen genomfördes i december.