Hemnet om bostadsmarknaden september

  • Rekordstort antal sålda lägenheter
  • Något högre prisförväntningar
  • Högt inflöde av villor

Gör som över 100 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Den höga aktivitetet som präglat bostadsmarknaden det senaste året har fortsatt även under september månad, med rekordmånga försäljningar och ett högt inflöde av bostäder till salu. September var den månad då det sålts flest lägenheter så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Prisförväntningarna i Hemnets Köparbarometer för oktober ökar något från den nedgång vi kunde se under sommarmånaderna. Sammantaget är det nu 38 procent av köparna som tror på stigande priser det kommande halvåret jämfört med 36 procent i den senaste mätningen från september.

Samtidigt ser vi en viss minskning i köpintention vid månadsstarten av oktober. Det skulle kunna ha ett samband med lyfta restriktioner och konsumtionsmönster som återgår mer till det normala. Av de tillfrågade var det 39 procent som uppgav att de planerar att köpa bostad de kommande sex månaderna. Att jämföra med 42 procent i september och 46 procent i januari när köpintentionen var som högst. Nivåerna för köpbenägenhet i oktober är dock fortfarande på en relativt normal nivå historiskt.

Köparbarometern – något högre prisförväntningar

Undersökningen som ligger till grund för Köparbarometern genomförs i början av varje ny månad vilket innebär att resultatet i denna september-rapport avser siffror från i början av oktober.

– Bostadsmarknaden fortsatte i september vara mycket aktiv med exempelvis ett rekordstort antal sålda lägenheter och högre prisförväntningar. Köpintentionen är dock tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det kan ha ett samband med lyfta restriktioner och att annan konsumtion som resor och nöjen ökar. Än syns dock inga tydliga tecken på någon direkt avmattning, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.

Utbud – fortsatt högt inflöde av bostäder på marknaden

I september fanns det 22 762 lägenheter till salu på Hemnet. Det är 1 procent lägre än motsvarande månad 2020. Av dessa publicerades 11 374 lägenheter i september, 5 procent fler än i september ifjol. På villamarknaden fortsatte utbudet att ligga relativt lågt. Totalt under september fanns det 12 141 villor till salu, 4 procent fler än i september 2020 men tydligt lägre än motsvarande månad åren dessförinnan.

Av dessa publicerades 5 580 villor under september månad vilket var en ökning på årsbasis med 9 procent och det högsta antalet publicerade villor för en septembermånad sedan 2017. Antalet publicerade villor ligger nu sedan några månader återigen på historiskt sett normala nivåer efter att ha legat relativt lågt under större delen av pandemin.

Försäljningar – rekordmånga sålda lägenheter

I september rapporterades det 11 753 sålda lägenheter på Hemnet. Det är den högsta noterade säljvolymen för lägenheter under en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Jämfört med september månad 2020, vilket var den tidigare rekordnoteringen, ökade antalet försäljningar med 4 procent. Samtliga storstadslän noterade rekordhöga försäljningsvolymer för lägenheter i september.

Även på villamarknaden var aktiviteten hög sett till antal försäljningar. Totalt rapporterades det 5 454 villaförsäljningar under september vilket är det högsta septembernoteringen så långt tillbaka Hemnet har data och något över september månad 2020. I Skåne län var det dessutom den högsta noteringen av antal sålda villor under en månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie och hela 21 procent fler än i september i fjol.

– Den höga aktivitet som präglat marknaden det senaste året fortsatte även i september. Det är ett högt inflöde av bostäder på marknaden och en fortsatt hög efterfrågan vilket möjliggör dessa höga säljvolymer, säger Erik Holmberg.

Försäljningstid, utgångspris och slutpris – fortsatt högt tempo på marknaden

I genomsnitt tog det 14 dagar att sälja en lägenhet i september. Det är en dag snabbare än motsvarande månad 2020 och tangerad lägstanivå historiskt. På villamarknaden tog en genomsnittlig försäljning på Hemnet i september 18 dagar, samma genomsnittliga försäljningstid som i september 2020.

För lägenheter som såldes under september var den genomsnittliga ökningen 7,5 procent från utgångspris till slutpris. Det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med september 2020 och i stort sett på samma nivå som i augusti. På villamarknaden var motsvarande ökning 8,4 procent under september, vilket är en ökning med 1 procentenhet i årstakt.

– Bostadsmarknaden har fortsatt vara stark nu under hösten. På villasidan kan man dock se en viss utplaning från i våras med något mindre uppgångar från utgångspris till slutpris och något längre säljtider. Det är dock fortsatt tydligt säljarnas marknad med en hög efterfrågan i förhållande till utbudet, säger Erik Holmberg.