Hetast villamarknad i Skåne

Det tog i genomsnitt 26 dagar att sälja en villa 2018. Det är en ökning fyra dagar jämfört med 2017. Skillnaderna mellan olika kommuner är dock stora. Lund och Svedala kommun var de kommuner med den kortaste försäljningstiden 2018, där det tog i genomsnitt 17 dagar att sälja en villa.

Få full koll på bostadsmarknaden med Hemnets nyhetsbrev – klicka här.

Försäljningstiden för villor varierar tydligt mellan olika delar av landet. Kommunerna i Skåne län sticker ut genom att den genomsnittliga (medianen) försäljningstiden där generellt är låg. Av de tolv kommuner med en genomsnittlig försäljningstiden under 20 dagar ligger hela fem stycken i Skåne.

De två kommunerna som toppar listan med kortaste försäljningstid under 2018 är Lund och Svedala kommun. I genomsnitt tog det här 17 dagar att sälja sin villa.

Kommuner med genomsnittlig försäljningstid under 20 dagar

KommunFörsäljningstid dagar (median)
Lunds kommun17
Svedala kommun17
Borås kommun18
Burlövs kommun18
Hallstahammars kommun19
Sala kommun19
Stenungsunds kommun19
Vaggeryds kommun19
Västerås kommun19
Jönköpings kommun19
Malmö kommun19
Bjuvs kommun19,5

Även 2017 tillhörde Lund och Svedala de kommuner där villaförsäljningen gick snabbast. Då toppades dock listan av två andra Skåne-kommuner, Malmö och Lomma.

Generellt har försäljningstiderna ökat under 2018 jämfört med 2017. Totalt sett i riket ökade försäljningstiden med fyra dagar till ett genomsnitt på 26 dagar. Även i Lund och Svedala som toppar listan, har försäljningstiden ökat under 2018. Om än inte lika kraftigt som i övriga riket.

LÄS MER: Kraftigt minskat antal försäljningar i Stockholm