Tänk så här när du besiktigar huset

Att besiktiga ett hus kan kännas som något väldigt stort. Men i själva verket är det en enkel och trygg process, det gäller bara att vända sig till en besiktningsman med stor erfarenhet.
– Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska gå till, därför finns många som utför besiktningar utan att ha den dokumenterade utbildning som krävs, säger Martin Bjerking, ordförande för SBRs expertgrupp för Överlåtelsebesiktning.

En besiktning av en fastighet, även kallad överlåtelsebesiktning, är mer än ett juridiskt dokument. Besiktningen görs för att få en förståelse för hur skicket på en fastighet är inför en försäljning. Nu när det är säsong på fritidshus så kan det vara extra angeläget att anlita en erfaren besiktningsman då dessa ofta är uppförda av lekmän.

Sök efter godkända besiktningsmän för överlåtelsebesiktning här.

– Det innebär att besiktningen utförs av en person med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBRs grundutbildning för överlåtelsebesiktning. Det innebär även att de har giltig försäkring samt kontinuerligt medverkar vid symposium för kompetensutveckling och granskning, säger han.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer. De arbetar för att göra bostadsbytet tryggt för alla parter. SBR har bland annat tagit fram konceptet ”Av SBR godkänd besiktningsman”. Martin Bjerking förklarar närmare.

Varför är en besiktning viktig?

– Utförs ingen besiktning så är det svårt att i efterhand, om fel upptäcks efter ett köp, förhandla om eventuell prisnedsättning av köpeskillingen. 

Han fortsätter.

– En överlåtelsebesiktning avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den så kallade ”undersökningsplikten”.

Säkert paket

För att göra bostadsbytet tryggt och bekvämt för alla inblandade har SBR tagit fram ett paket med produkter och tjänster som hjälper och skyddar både köpare och säljare.

”Utökat Skydd” är ett paket som innehåller en överlåtelsebesiktning och möjlighet att göra tillval som exempelvis fuktmätning med mera samt en dolda fel försäkring. I slutändan handlar SBRs tjänster om att göra en komplicerad process smidig och trygg för både säljare och köpare.

Sök efter godkända besiktningsmän för överlåtelsebesiktning här.

Fakta: Detta är SBR

SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB. SBR Byggingenjörerna utvecklar ingenjörers kompetens och kvaliteten i deras arbete. Förbundet bildades 1951 och har idag cirka 3 000 medlemmar. Det finns 22 lokalavdelningar över hela landet och ett centralt kontor i Stockholm.