Så kan blomstrande tak hjälpa klimatet

Värmeböljor, översvämningar, luftföroreningar är några baksidor med urbaniseringen. Det menar White Arkitekter som kräver att befintliga grönytor ska bevaras och utvecklas i nya bostadskvarter, skriver Mäklarvärlden. 

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

I takt med att allt mer byggs i storstäderna försvinner grönområden. Ett bra exempel är Stockholms innerstad där det i vissa områden inte är mer än fem kvadratmeter grönyta per person. 

För att motverka detta menar White Arkitekter att växtlighet bör implementeras genom att odla på outnyttjade platser i städerna. 

– Med växtbeklädda fasader, gröna gårdsmiljöer och takträdgårdar kan outnyttjade platser bli gröna lungor i den förtätade staden, säger Markus Magnusson, landskapsarkitekt på White Arkitekter, till Mäklarvärlden. 

Det finns flera positiva effekter med gröna tak. Förutom att det främjar ett rikare växt- och djurliv, har det även en skyddande effekt mot både uppvärmning och översvämning, menar Markus Magnusson.

– När taket inte ger ifrån sig onödig överskottsvärme gynnar det närmiljöns mikroklimat. I princip alla typer av gröna tak bidrar till en avkylande effekt under sommartid och ett minskat energibehov i byggnaden.

White Arkitekter hoppas på förändring och förutspår att blomstrande tak takträdgårdar kommer att bli allt vanligare i framtiden. I nuläget får dock privata aktörer axla ett större ansvar i frågan, menar han.

– När kommuner inte gör tillräckligt för att för att få in mer grönska i de urbana miljöerna faller mycket ansvar på de privata fastighetsaktörerna. Vi har sett att flera av dem har insett att det finns stora mervärden i att se grönska som ett stadsbyggnadselement och inte bara dekoration.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.