Framtidens kvarter i Borås stöttar en hållbar livsstil

Riksbyggen är en av aktörerna bakom det nya projektet “Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil” i Västerbro, Borås. Målet är bland annat att ta reda på hur man kan skapa förutsättningar för människor att göra mer hållbara val. 

I Västerbro kommer det finnas gröna stråk och platser som underlättar social samvaro.

Framtidens kvarter i Borås är ett initiativ av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Visionen med projektet är att underlätta för människor att göra hållbara val i vardagen. Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad, utvecklar. 

Nyproducerade bostadsrätter i Borås – läs mer här.

– I det här projektet är det extra spännande att se hur vi kan återanvända byggmaterial på ett bra sätt, ett cirkulärt byggande, säger han. 

Hållbarhet står högt på agendan 

Med projektet vill Riksbyggen, som planerat för cirka 300 bostäder i kvarteret Västerbro, få en förståelse för hur de nya bostäderna kan stärka Borås centrum. De vill även undersöka hur de kan skapa förutsättningar för människor att göra mer hållbara val. 

Riksbyggen planerar för cirka 300 bostäder i kvarteret Västerbro.

– Riksbyggen har hållbarhetsfrågan högt på agendan. För oss är hållbarhet både stort och litet, det stora helhetsperspektivet behövs för att kunna göra rätt i det lilla. På företagsnivå har vi en bred palett av övergripande långsiktiga hållbarhetsmål, inom såväl social som ekologisk hållbarhet, förklarar Tommy Prissberg. 

Från linjärt till cirkulärt 

Fokus kommer ligga på tre huvudsakliga teman i projektet: byggnader för cirkulära flöden, cirkulära erbjudanden samt cirkulära boenden och arbetsplatser. Utifrån dessa teman ska man i projektet undersöka hur framtidens boende, verksamhetslokaler, affärserbjudanden och kvartersupplevelser kan utformas, byggas och implementeras i ett kvarter under utveckling. 

Läs mer om hur Riksbyggen jobbar med hållbarhet här.– Det som är det mest grundläggande med projektet är att gå från linjärt till cirkulärt. Till de nya husen kommer delvis befintligt byggmaterial användas, som exempelvis befintligt tegel, säger Tommy. 

– Det som är det mest grundläggande med projektet är att gå från linjärt till cirkulärt. Till de nya husen kommer delvis befintligt byggmaterial användas, som exempelvis befintligt tegel, säger Tommy.

Social samvaro 

Förutom detta vill man även öka den sociala hållbarheten. Det kommer bland annat finnas gröna stråk och platser som underlättar social samvaro. I kvarteren blandas bostäder med olika upplåtelseformer och arbetsplatser – allt för att skapa kvarter som sjuder av liv och rörelse över dygnet. 

Detta är Framtidens kvarter:

Framtidens kvarter initieras av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och pågår från november 2021 till januari 2023. Det är en uppföljning till projektet Kvarterens konsumtion som genomfördes 2020. 

Riksbyggen bygger bostäder i Borås – läs mer här.

Hur ser ett hållbart liv egentligen ut? Och vad kan du som privatperson göra för att faktiskt påverka den miljö vi lever i. Detta djupdyker Hemnet i tillsammans med vår partner Riksbyggen.