Paul Hedqvist – arkitektur som präglat Stockholms stadsbild

En av Paul Hedqvists mest omtalade byggnader är de så kallade Per-Albinradhusen i Ålsten, Stockholm. Foto: Folio

Per-Albin-radhusen i Ålsten, Skatteskrapan, DN-huset och Bromma flygplats. Paul Hedqvist är arkitekten och stadsplaneraren som satt stor prägel på Stockholms stadsbild – främst genom sina banbrytande funktionalistiska bostäder, kontor och anläggningar.

Paul Hedqvist var en mångfasetterad arkitekt som ritade en mängd stilrena bostäder, kontor, idrottsanläggningar och broar. Han blev tidigt anhängare av funktionalismen och Walter Gropius radikala idéer från Bauhausskolan och många av hans mest berömda byggnader är ritade enligt detta modernistiska stilideal – till exempel Eskilstuna badhus och Lovö vattenverk – som väckte stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

Efter avslutad utbildning praktiserade Paul Hedqvist i ett antal år och företog även ett antal studieresor till andra länder. 1924 startade han eget arkitektkontor som med tiden hade ett 30-tal arkitekter anställda – bland andra Helge Zimdal,Holger Blom, Peter Celsing och Léonie Geisendorf. Han anlitades flitigt som domare vid en mängd arkitekttävlingar och var även en av profilerna bakom bostadsavdelningen på den banbrytande Stockholmsutställningen 1930.

En av hans mest omtalade byggnader bland bostadsintresserade i vår tid är de så kallade Per-Albinradhusen i Ålsten, Stockholm. De består av 94 radhus som uppfördes under åren 1932-33 av byggherren Olle Engkvist. Radhusen är praktexempel på funktionalismens ideal – i ljus kulör, kubiska i sin form, platta tak och sinnrikt snedställda mot varandra så att varje länga bildar ett sick-sackmönster. I mars 1933 kunde man i sju av husen besöka Svenska slöjdföreningens propagandautställning ”Det moderna hemmet”, vars syfte var att visa hur bostad och möbler samverkade – och olika bostadsbehov kunde tillgodoses och varieras i ett och samma slags hus.

Sveriges dåvarande stadsminister Per-Albin Hansson valde att flytta in i ett av hörnhusen – möjligen som ett politiskt ställningstagande eftersom husen var ritade för ”vanliga människor” – och husen kom i folkmun att kallas Per-Albinhusen. Idag är radhusen vid Ålstensgatan väldigt eftertraktade.

Paul Hedqvist blev med tiden också en av landets största skolhusarkitekter och ritade cirka 60 skolor runt om i landet, bland andra Äppelviksskolan och Gärdesskolan i Stockholm.

Paul Hedqvist

Arkitekt Paul Hedqvist i sitt arbetsrum på Birger Jarlsgatan. Foto: Wikimedia/Stig Göth

Kortfakta

Vem: Paul HedqvistLevnadstid: 1895-1977Verksam som: Arkitekt, stadsplanearkitekt i Stockholm. Byggnadsråd från 1931. Professor på Kungliga Konsthögskolan 1938-48.Utbildades vid: Kungliga tekniska högskolan, KTH, Stockholm.Praktiserade hos:Ragnar Östberg och Cyrillus JohanssonStil: Mest förknippad med funktionalistisk arkitektur. Räta vinklar, kvadratiska former, och blocket som volymform var grundbulten i många av hans ritningar. Flera av Hedqvists byggnader och konstruktioner är idag k-märkta.Bostadshus: De så kallade Per-Albin Hansson-husen på Ålstensgatan i Bromma, byggnaden Droskhästen 13 (Folkungagatan 65), Nattugglan 19, (Götgatan 58-62) Stockholm.Kontorsbyggnader: Skatteskrapan, DN-huset i Stockholm. Kockumshuset i Malmö. Anläggningar: Lovö vattenverk, Vanadisbadet, Bromma flygplats, Stockholm. Eskilstuna stads badhus.Broar: Tranebergsbron, Västerbron, Stockholm.Skolor: Katarina realskola (nuvarande Internationella engelska gymnasiet, Södermalm), Äppelviksskolan, Gärdesskolan, Polhemsgymnasiet, Åsö gymnasium – alla i Stockholm, Påskbergsskolan i Varberg.

Visste du att: Paul Hedqvist var som stadsplanearkitekt mycket engagerad i den omdebatterade Norrmalmsregleringen – då stora delar av Klarakvarteren revs för att ge plats åt det nya Stockholm city – och planeringen av de så kallade Hötorgsskraporna i Stockholm.

Text: Hemnet-redaktionen Källor: Wikipedia, Stockholms byggnadsritningar, Svenska slöjdföreningens tidskrift Form (nr 3 1933), Stockholmskällan, m fl.