Växterna som rensar luften i ditt hem

Att gröna växter frigör syre och hjälper oss att andas frisk luft är inget nytt, men visste du att vissa växter är mer effektiva än andra?

I våra dagliga liv kommer vi på olika sätt i kontakt med kemikalier som förorenar den luft vi andas. Nasa, USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart, genomförde för några år sedan en studie ombord den Internationella Rymdstationen, ISS. I studien testade olika växter och deras luftrenande egenskaper.

Köp luftrenande växter till ditt hem – läs mer här.

De fokuserade på reningen av ämnena Bensen, ett lösningsmedel som finns i plast och gummi, Trikloretylen som finns i lack, färg och trycksvärta samt Formaldehyd, ett allergi- och cancerframkallande ämne som kan finnas i bekämpnings- och desinficeringsmedel men också i spånskivor i trämaterial. Resultat var tydligt, växterna gjorde sitt arbete. Dessa växter var de mest effektiva, enligt Nasas studie:

Växter som eliminerar formaldehyd i mikrogram under ett dygn:

  • Bambupalm 76 707 mikrogram
  • Janet Craig 48 880 mikrogram
  • Svärmorstunga 31 294 mikrogram

Växter som eliminerar % av bensen under ett dygn:

  • Murgröna 89.8%
  • Fredskalla 79.5%
  • Kantdragena 79.0%

Växter som eliminerar % av trikloretylen under ett dygn:

  • Fredskalla 23.0%
  • Dragena Warneckii 20.2%
  • Banddragena 17.5%

Nu bor de flesta av oss på jorden och därför ser behovet av luftrenande växter annorlunda ut i jämförelse med en rymdstation. Rätt växter kan hjälpa till med att hålla inomhusluften fräsch och samtidigt suga åt sig koldioxid och andra ämnen, likt växterna ombord ISS.

Populära växter effektiva

Fredskallan är en klassisk grönväxt med härliga vita blommor som inte bara är trevlig att titta på, det är också en av de allra mest effektiva växterna när det gäller att rena inomhusluft. Utöver att plocka upp koldioxid så bidrar den till att dra åt sig andra ämnen i luften, sådant som exempelvis kommer från lim i våra möbler eller lösningsmedel av olika slag. 

I Plantagens trendrapport för 2019 framgår det att växter som renar luften har fått ett uppsving, mycket tack vare att kunskapen om växterna ökat. Den mest populära inomhusväxten enligt rapporten råkar också vara en effektiv luftrenare, brudorkidén. Det är en allergivänlig växt som skapar bättre luft, blommar länge och är lätt att sköta.

Hitta luftrenande växter till ditt hem – läs mer på Plantagens hemsida.