Nya lösningen kan hjälpa unga in på bostadsmarknaden

I dag har många unga vuxna svårt att hitta en väg in på bostadsmarknaden, mycket på grund av höga bostadspriser och svårigheter att få lån. För att ändra på detta har HSB tagit fram modellen HSB Dela, ett nytt sätt att äga en bostad.

Höjda bostadspriser i kombination med strängare regler kring amorteringskrav och kontantinsats har gjort det tufft för unga att komma in på bostadsmarknaden. Med HSB Dela vill bostadsutvecklaren HSB förbättra möjligheten för unga vuxna bosparare* mellan 18 år och 29 år.

Köper tillsammans

En enkel beskrivning av HSB Dela är att den som köper en bostad köper halva men bor i hela. Vid ett bostadsköp med HSB Dela går HSB in som delägare med 50 procent. Köparen tecknar ett tioårigt samägandeavtal med HSB utöver den vanliga köpprocessen. När som helst efter upplåtelsen kan den unga vuxna välja att sälja bostadsrätten. Då säljs också HSBs andel.

Läs mer om HSB Dela här.

Syftet med HSB Dela är att ge unga vuxna en ny möjlighet till ett bostadsköp, vilket är svårt för många i dag. Det kan också bidra till att skapa ett bra startkapital för framtiden och att fler unga kan flytta hemifrån.

Bostäder till salu redan i dag

Det finns i dag flera HSB-projekt runt om i landet där det är möjligt att köpa en bostad med HSB Dela. Just nu pågår försäljningen runt om i landet och HSB Dela finns nu i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Vellinge och Örebro. Samtidigt planerar HSB för fler projekt

Se vilka projekt som är till salu med HSB Dela – klicka här.

Stor samhällsbyggare

HSB är en viktig kugge i byggandet av nya bostäder i landet och har varit en samhällsbyggare i Sverige i snart 100 år. Under 2021 har HSB haft pågående produktion från Gällivare i norr till Ystad i söder. Samtidigt driver HSB även på utveckling på bostadsmarknaden genom olika satsningar, exempelvis HSB Dela för att främja ungas möjlighet att köpa bostadsrätt och HSB Living Lab för forskning om framtidens hållbara boende.

Fakta: Detta är HSB

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som ägs och styrs av 670 000 medlemmar. HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB har även Sveriges största bosparande. Det är medlemmarnas intressen som styr, inte kortsiktiga vinster. Det skapar möjligheter att utveckla bostäder även på platser där få vill bygga men många vill bo.

*För att ta del av erbjudandet krävs det att den som köper en bostad är bosparare i HSB. Läs mer om att bospara här. HSB.se/bospara