Ökad efterfrågan på spanska bostäder

Priserna på den spanska bostadsmarknaden fortsätter att stiga. Den senaste 12-månadersperioden har bostadspriserna stigit med 6,8 procent samtidigt som antalet bostadsköp också har ökat.

– Bostadspriserna fortsätter att stiga i måttlig takt, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Du har väl inte missat Hemnet Utland? Klicka här.

Det är få svenskar som aldrig låtit tankarna sväva iväg till ett boende i den spanska solen. Det senaste decenniet har den svenska aktiviteten på den spanska marknaden tiodubblats, mycket tack vare en större svensk mäklarnärvaro.

Sedan den spanska bostadsmarknaden kollapsade runt 2008 har den sakta men säkert återhämtat sig. De senaste åren har marknaden visat en stabil ökning prismässigt, även om priserna fortfarande är på en relativt låg nivå. Det är framförallt storstäderna Madrid och Barcelona samt kustområdena, som driver prisökningen.

– Det kommer av en ökande efterfrågan, såväl inhemsk som utländsk, samtidigt som spekulationsköpen är begränsade, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Svenskar söker sig till Spanien

Just den utländska köpbenägenheten fortsätter också att öka. Under andra kvartalet 2018 steg antalet utländska köp med nästan 10 procent i jämförelse med motsvarande period 2017. Strax över 1 000 bostadsköp gjordes av svenska köpare.

– Bara sedan 2013 har drygt 30 000 svenskar skaffat ett boende i solen. Som svensk är det i dag ett mycket mindre steg att köpa bostad i Spanien jämfört med för tio år sedan. Antalet etablerade svenska mäklarbyråer är fler och större, kommunikationerna till och från Sverige hela tiden bättre, och när dessutom en arbetskamrat eller granne redan köpt minskar det tröskeln betydligt, säger Daniel Nilsson.

Grannen i väst ökar

Men det är inte enbart Spanien som lockar. Intresset för grannlandet i väst, Portugal, har vuxit rejält de senaste åren. Framförallt är det Porto, Lissabon och Algarve som driver på det stigande intresset.

– Som i Spanien är det urbanisering och turism som driver. Våra mäklare på kontoren i Cascais, Lagos och Vilamoura vittnar om stigande priser och ökande efterfrågan. För att möta denna ökande efterfrågan öppnar vi under hösten/vintern vårt tredje kontor på Algarvekusten, i svensktäta Tavira, säger Daniel Nilsson.

Är du intresserad av ett boende i Spanien, eller vill du veta mer om Fastighetsbyrån i Spanien och Portugal? Läs här.