Tre vårtecken på bostadsmarknaden

Vintern på bostadsmarknaden har präglats av oro kring räntehöjning och problem för bostadsbolag. Men trots det syn nu flera vårtecken på bostadsmarknaden som tyder på en fortsatt återhämtning.

1. Hemnets köparbarometer visade under april månad att andelen köpare som tror på sjunkande priser fortsätter minska. Sedan januari månad har andelen som tror på sjunkande priser minskat med tolv procentenheter. Samtidigt har andelen som tror på stigande priser ökat med sju procentenheter under samma period.

2. Försäljningstiderna för bostadsrätter ökade kraftigt under hösten 2017 och har sedan dess legat på en betydligt högre nivå. I mars månad har dock den genomsnittliga tiden för bostadsrättsförsäljningar gått ner till den lägsta nivån sedan oktober 2017. Den genomsnittliga försäljningstiden för bostadsrätter i mars var 18 dagar vilket kan jämföras med 20 dagar i mars ifjol eller 23 dagar i december.

3. Även budgivningarna på bostadsrätter har kommit igång under våren. I mars månad ökade priset på bostadsrätter i genomsnitt med 4,3 procent under budgivning. Budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, är i och med det på den högsta nivån sedan oktober 2017.– Framför allt för bostadsrätter har marknaden piggat på sig nu under våren. Vi är fortfarande inte i närheten av hur det såg ut under 2015 och 2016 men marknaden är helt klart hetare än för ett år sedan, säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.