Så gör HSB ditt bostadsköp tryggare

Tiden från ritning till inflyttning kan ibland kännas lång när du köper en nybyggd bostad. Bostadskooperationen HSB har tagit fram en ny trygghetsförsäkring som gör köpet av den nybyggda bostaden till en ännu tryggare upplevelse.

Att köpa en nybyggd bostad skiljer sig från att köpa en redan befintlig bostad. Efter att du bestämt dig för att köpa bostaden skriver du ett förhandsavtal och betalar ett förskott som ingår i totalsumman. Efter det dröjer det oftast en tid innan bostaden du köpt är färdigbyggd. Längs vägen hjälper HSB dig genom processen. Exempelvis när du skriver avtal, gör dina inredningsval och flyttar in i ditt nya hem. 

Hitta ditt nya hem hos HSB – sök här.  

HSB:s Trygghetsförsäkring är framtagen för att underlätta nyproduktionsköpet. Försäkringen innebär att du som köpare är skyddad mot några av livets alla oförutsägbara händelser.

Innan och efter tillträdet  

I Trygghetsförsäkringen ingår avbokningsskydd, tillträdesskydd, bokostnadsskydd och prisfallsskydd.

Enkelt sammanfattat så skyddar avbokningsskyddet och tillträdesskyddet dig innan tillträdet, efter tillträdet kliver bokostnadsskyddet och prisfallsskyddet in.

Bokostnadsskyddet innebär till exempel att du som har försäkringen och har flyttat in i den nya HSB-lägenheten, men inte fått din gamla bostad såld, får hjälp med att betala avgiften för den nya lägenheten under en längre period, samma sak gäller vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Det är också möjligt att skjuta på tillträdet till den nya HSB-lägenheten en tid ifall att du som köpare inte fått din gamla bostad såld, då med hjälp av tillträdesskyddet.

Läs mer om vad som ingår i försäkringen här.  

HSB är Sveriges största bostadskooperation, en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Som en stor aktör med snart 100 års erfarenhet inom byggande och boende lägger HSB mycket fokus på att påverka samhället i positiv riktning. Bland annat genom forskning om framtidens hållbara boende i HSB Living Lab. HSB rankas också som den tryggaste aktören inom nyproduktion enligt undersökningar.

Titta efter den här symbolen för att se om försäkringen ingår i ditt köp.