Följ budgivningen

Dags för budgivning – kanske den mest nervösa delen av försäljningen! Det finns i praktiken två sorters budgivning: öppen, som är det allra vanligaste, och sluten.

Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna bud till mäklaren som löpande redovisar buden till säljaren.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna lämna ett enda bud var. Mäklaren redovisar buden för dig som säljare. Den som har lämnat bud får då ingen information om vad övriga budgivare bjudit.

Hur går budgivningen till?

Efter visningen kontaktar mäklaren alla som lämnat en intresseanmälan. Är det flera som är intresserade kan det bli en budgivning. En spekulant lägger det första budet och sedan kontaktar mäklaren oftast övriga spekulanter i turordning. Säljaren och alla övriga budgivare ska informeras om nyinkomna bud och så fortsätter det tills alla andra hoppat av och endast en spekulant kvarstår – den som lagt det högsta budet. Det är alltid säljaren som bestämmer vem som ska få köpa bostaden. Det är alltså inte alltid den som lagt det högsta budet som per automatik får köpa bostaden.

Enligt fastighetsmäklarlagen är mäklaren skyldig att notera budgivare, bud, villkor och tidpunkt för bud i en förteckning som både säljare och köpare får senast på tillträdesdagen. Mäklaren ska också förmedla alla bud till säljaren under budgivningen.

Bud innan visning

Ibland kommer det in bud innan visningen. Diskutera med din mäklare hur ni ska agera om det händer. Det finns ofta fördelar med en budgivning och det är bra om du tänkt igenom om du vill ha en snabb försäljning eller försöka få ett högre slutpris.

Vad händer om jag inte får det pris jag vill ha?

Som säljare kan du få in bud under utgångspriset eller i värsta fall inga bud alls. Prata igenom detta ordentligt med din mäklare. Vilket pris är din minimigräns och vad gör ni om det inte nås? Ibland kan det bli aktuellt med fler visningar. I vissa fall tar man bort bostaden från marknaden och lägger ut den igen vid ett senare tillfälle.

För att få fart på försäljningen kan du också köpa till synlighet på Hemnet för att få fler spekulanter. Rådfråga gärna din mäklare innan du bestämmer dig för att köpa en produkt.

Är buden bindande?

Buden är varken bindande för köpare eller säljare förrän kontraktet är påskrivet. Du som säljare är heller inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet, utan får sälja din bostad till vem du vill.