7. Följ budgivningen

Dags för budgivning – kanske den mest nervösa delen av försäljningen! Det finns i praktiken två sorters budgivning: öppen, som är det allra vanligaste, och sluten.

Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna bud till mäklaren som löpande redovisar buden till säljaren.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna lämna ett enda bud var. Mäklaren redovisar buden för dig som säljare. Den som har lämnat bud får då ingen information om vad övriga budgivare bjudit.

Hur går budgivningen till?

Efter visningen brukar mäklarens ambition vara att kontakta alla som lämnat en intresseanmälan. Är flera intresserade kan det bli en budgivning. En spekulant lägger det första budet och sedan kontaktar mäklaren oftast övriga spekulanter i turordning. Säljaren och alla övriga budgivare ska informeras om nyinkomna bud och så fortsätter det tills alla andra hoppat av och endast en spekulant kvarstår – den som lagt det högsta budet.

Enligt fastighetsmäklarlagen är mäklaren skyldig att notera budgivare, bud, villkor och tidpunkt för bud i en förteckning som både säljare och köpare får senast på tillträdesdagen. Mäklaren ska också förmedla alla bud till säljaren under budgivningen.

Bud innan visning

Ibland kommer det in bud innan visningen. Diskutera med din mäklare hur ni ska agera om det händer. Det finns ofta fördelar med en budgivning och det är bra om du tänkt igenom om du vill ha till en snabb försäljning eller försöka få ett högre pris.

Är buden bindande?

Buden är varken bindande för köpare eller säljare förrän kontraktet är påskrivet. Du som säljare är heller inte tvungen att sälja till den som lagt det högsta budet, utan får sälja din bostad till vem du vill.

Vad händer om jag inte får det pris jag vill ha?

Som säljare kan du få in bud under utgångspriset eller i värsta fall inga bud alls. Prata igenom detta ordentligt med din mäklare i god tid. Vilket pris är din minimigräns och vad gör ni om det inte nås? Ibland kan det bli aktuellt med fler visningar. I vissa fall tar man bort bostaden från marknaden och lägger ut den igen vid ett senare tillfälle.

För att få fart på försäljningen kan du också prata med din mäklare om att lägga till någon av våra tilläggsprodukter inför ny visning, för att exponera din bostad bättre.

Sälja bostad