Skriv kontrakt

Budgivningen är klar och du har en köpare till din bostad. Dags att skriva kontrakt! Varken köpare eller säljare är bundna till affären förrän köpeavtalet är undertecknat, vilket gör att man brukar skriva kontrakt så snart som möjligt efter avslutad budgivning. Vid villaköp kan det ibland dröja lite längre, eftersom köparen ofta vill göra en besiktning först.

Vanligtvis ses man på mäklarens kontor och mäklaren går igenom kontraktet och alla dess villkor med både säljare och köpare. I samband med överlåtelseavtal (vid bostadsrättsförsäljning) hjälper mäklaren till med din ansökan om utträde ur din förening.

Om du inte har anlitat en mäklare kan det vara bra att ha en jurist eller bankman med vid kontraktsskrivningen. Tänk på att ha pratat med din bank så att all din finansiering är i ordning.

Är köpekontraktet bindande?

Ja, det är bindande men det kan återgå under vissa angivna förutsättningar i avtalet.

Handpenning

Handpenning är en form av deposition som köparen betalar till dig som säljare via mäklarens klientmedelskonto. Syftet är att försäkra dig som säljare om att köparen är seriös och kommer fullfölja köpet.

Vanligtvis är handpenningen 10 % av bostadens pris och detta är vad köparen ska betala köpekontraktet är undertecknat. Handpenning är en del av den totala kontantinsatsen som ska vara minst 15 % av bostadens pris.

Vad ingår i försäljningen?

Bostaden säljs i befintligt skick. De fastighets- och byggnadstillbehör som fanns i bostaden vid visningen (det som hör till själva bostaden, såsom vitvaror, badkar och liknande) ska ingå i köpet om inget annat avtalats. Säljare och köpare kan förstås komma överens om annat. Då ska det skrivas in i kontraktet.

Köparens undersökningsplikt

Regeln är att bostaden köps i det skick den befinner sig i då köpekontraktet (för fastighet) eller överlåtelseavtalet (för bostadsrätt) skrivs under. Köparen har en långtgående undersökningsplikt, det vill säga ansvarar för att noggrant undersöka bostaden innan köpet.

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen haft möjlighet att upptäcka. Om köparen hittar fel som känns otydliga eller osäkra ska köparen anlita en professionell besiktningsman. Detta gäller främst fastigheter, sällan bostadsrätter. Läs mer i Fastighetsmäklarinspektionens riktlinjer om undersökningsplikt.

Säljarens upplysningsplikt

Grundtanken är som sagt att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som köparen kunnat upptäcka. Trots det kan du som säljare i vissa lägen bli ansvarig om du känt till felen och ändå inte informerat köparen om dessa. Det gäller oftast mer betydande fel och brister, där köparen borde kunnat räkna med att få information om felet.

Besiktning

Den spekulant som vill köpa din bostad kommer troligen att vilja göra en besiktning med hjälp av besiktningsman, för att få svart på vitt om bostadens skick (gäller oftast vid husköp). Men det är inte ovanligt att även säljare låter förbesiktiga bostaden.

Läs mer om hur besiktning fungerar.

Energideklaration

Om du säljer ett hus behöver du som säljare låta göra en energideklaration. Energideklarationen visar hur mycket energi ditt hus förbrukar och utförs av en oberoende energiexpert. Du kan ofta få förslag på energiexpert från mäklaren, från energirådgivaren i din kommun eller via Boverket. Genom energideklarationen får ditt hus en energiklass, från A till G, vilket gör det jämförbart med andra hus.

Om du ännu inte har låtit göra en energideklaration i samband med försäljningen har köparen rätt att beställa en sådan på din bekostnad, senast sex månader efter att huset tagits över.

Säljer du en bostadsrätt ska föreningen kunna visa upp en energideklaration som visar hur mycket energi huset förbrukar. Denna information bör finnas med i bostadsbeskrivningen.

Läs mer om energideklaration hos Boverket.