Överlämna bostaden

Tillträdesdagen är dagen när din bostad juridiskt övergår i köparens ägo. Då träffas oftast köparen, säljaren och mäklaren på mäklarens kontor.

Inför eller på tillträdesdagen får du som säljare en sammanställning över slutbetalningen av köpeskillingen. Har du lån på bostaden ska dessa lösas eller övertas av köparen och det ska ansökas om lagfart ifall det är ett hus som säljs. Allt detta tar mäklaren och banken hand om.

Som säljare står du för alla avgifter och andra kostnader, till exempel driftskostnader, ända fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen tar köparen över alla rättigheter och skyldigheter för bostaden.

När alla papper är skrivna och eventuella lån är lösta får du som säljare resten av köpeskillingen. Samtidigt lämnar du över nycklar och annat som tillhör den sålda bostaden. Affären är nu klar!

Ansvar för fel i bostaden

Säljaren har ansvar för att bostaden är i samma skick vid tillträdesdagen som vid kontraktskrivningen. Skulle någon skada uppkomma innan tillträdet är säljaren skyldig att åtgärda felet.

Ansvar för skador mellan kontrakt och tillträde

Säljaren har ansvar för att bostaden är i samma skick vid tillträdesdagen som vid kontraktskrivningen. Skulle någon skada som ingen av parterna rår över exempelvis storm, blixtnedslag etc. uppkomma innan tillträdet är säljaren skyldig att åtgärda felet.

Ansvarstid för hus

Du som säljer en fastighet är ansvarig för eventuella dolda fel. Du kan därför bli ersättningsskyldig för dessa upp till 10 år från tillträdet. För bostadsrätt är ansvarstiden två år från tillträdet.

Detta gäller fel som köparen inte hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Och som köparen inte har kunnat förvänta sig utifrån bostadens skick och den information som gavs. Var alltså noga med informationen du lämnar som säljare. Läs mer om och ansvar för dolda fel hos Fastighetsmäklarinspektionen.

För att skydda sig mot denna ersättningsskyldighet kan du som hussäljare teckna en så kallad säljaransvarsförsäkring eller dolda-fel-försäkring. Ett alternativ är också att lägga in en friskrivningsklausul i kontraktet. Prata med din mäklare och ditt försäkringsbolag för att få veta mer.