Hemnets logoBostäder i Sverige

Så köper du bostad i Italien

Italien hamnar en bra bit efter Spanien när det kommer till svenskars intresse för att köpa bostad. En orsak kan vara att det i Italien knappt finns några stora lägenhetskomplex som lockar utlandsköpare, samt att den italienska bostadsmarknaden upplevs som rörig.

Till skillnad från Spanien där bostadspriserna har ökat sedan finanskraschen 2007 har det sett annorlunda ut i Italien. Marknaden har ännu inte återhämtat sig fullt ut, vilket syns på bostadspriserna som fortfarande ligger på en i sammanhanget låg nivå. Sedan 2012 har till och med bostadspriser backat något varje år, vilket är unikt i Europa. Bland annat pekas den stökiga politiska situationen i landet ut som en trolig orsak.

Standard med notarie

Tänk på att det i Italien är standard att anlita en jurist, även kallad notarie, som har översyn över hela köpprocessen och säkerställer att allt går rätt till. Ofta har italienska familjer en notarie knuten till familjen som sköter allas affärer. Vänd dig till en lokal mäklare i Italien för att få förståelse kring processen att köpa en bostad i landet och hitta en bra notarie.

Italiensk budgivning

Köparen lägger ett skriftligt bud på den fastighet som man är intresserad av. Säljaren antingen accepterar detta bud eller så inleds en förhandling om priset. När köpare och säljare är överens tas ett första köpekontrakt fram på italienska och engelska. Fram tills det slutliga köpekontraktet tas fram av notarien, vilket tar cirka 2-3 månader, är det det första kontraktet som styr affären.

Om köparen skulle dra sig ur affären innan det slutliga kontraktet är påskrivet måste köparen betala den deposition som är obligatorisk vid signeringen av det första, även kallat preliminära, kontraktet. Deposition ligger vanligtvis på 10-20 procent av slutpriset. Om säljarna skulle hoppas av affären måste säljare betala tillbaka dubbelt av köparens deposition.

Tänk på att ta lokal hjälp vid en bostadsaffär, det kan förekomma lokala avvikelser i hur processen ser ut. I alla regioner tillkommer kostnader, utöver notarien, i form av lokala avgifter och skatter.


Fler artiklar om Italien